mahjoobi

آخرین اخبار در مورد ساختمان های ناایمن

‌نمی‌توانیم برای رفع مشکلات حرکات نمادین انجام دهیم/ لزوم جدی گرفتن ایمنی در پایتخت

عضو شورای شهر تهران گفت: موضوع ایمنی یکی از دغدغه‌های مهم در موضوع توسعه پایدار است. مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران بر لزوم جدی گرفتن موضوع ایمنی در مناطق مختلف شهر تهران تاکید کرد و یادآور شد: رویکرد تک‌ بعدی به مقوله پیشرفت خطا دارد، در نتیجه باید رویکرد توسعه پایدار جایگزین روش‌های قبلی شود. وی از موضوع ایمنی به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم در موضوع توسعه پایدا ...