mahjoobi
02 آذر 1401 - 08:43

سامانه بارشی از روز جمعه وارد ایلام می شود

ایلام-کارشناس هواشناسی ایلام گفت: مطابق نقشه های هواشناسی، سامانه بارشی از روز جمعه وارد ایلام می شود. مجتبی مهین پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه بارشی از روز جمعه وارد استان می‌شود تا روز شنبه در استان فعال است. پرستخبرنگار مهروی با اشاره صدور هشدار سطح زرد در استان، بیان کرد: این سامانه کل استان به خصوص مناطق شمالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اشارهزردسامانهبه خصوصکارشناس هواشناسی ایلام تصریح کرد: ورزش باد، رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، مه گرفتگی در گردنه‌ها و کاهش دما از اثرات این سامانه بارشی در استان است. ایلاممیهن پرست اضافه کرد: احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیل‌ها و صاعقه نیز دور از انتظار نیست. پرستآبگرفتگیمسیل‌ها
منبع: مهر
شناسه خبر: 874964